Polityka prywatności


 

Aktualizacja 14.04.2024
Please configure your Webix Feed Generator.

1. OGÓLNIE

Niniejsza Polityka prywatności (“Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób MediaMejor SL zbiera i przetwarza informacje o Tobie oraz o tym, jak działa ta witryna. Polityka danych osobowych dotyczy danych osobowych, które przesyłasz do nas na stronie Banknorden.com w związku z reklamami ukierunkowanymi. MediaMejor SL jest administratorem danych osobowych.

Wszelkie zapytania do Banknorden.com można składać za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w sekcji 9.

2. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY, Z JAKICH POWODÓW I PODSTAWA PRAWNA JAK ICH UŻYWAMY

Podczas wizyty na stronie Banknorden.com automatycznie gromadzimy informacje na temat użytkownika i jego działań  na stronie Banknorden.com, na przykład jakiego typu przeglądarki używasz, jakich haseł wyszukujesz używasz na stronie Banknorden.com, Twój adres IP, w tym lokalizacja Twojej sieci i informacje o twoim komputerze. Ponadto Banknorden.com przechowuje również pliki cookie w sposób regulowany przez politykę plików cookie.

Dane osobowe nigdy nie zostaną ujawnione osobom trzecim, chyba że podany zostanie wyraźna zgoda. Nigdy nie będziemy gromadzić danych osobowych bez podania tych informacji przez rejestrację lub udział w ankiecie itp. W tym miejscu gromadzone są informacje o nazwisku, adresie e-mail, telefonie komórkowym, wieku i ilości środków, które chcesz pożyczyć.

Dane osobowe są wykorzystywane do sfinalizowania zakupu lub usługi, dla której zebrano informacje. Informacje te są również wykorzystywane do zdobywania większej wiedzy o Tobie i innych użytkownikach witryny. Takie wykorzystanie może obejmować ankiety i analizy mające na celu ulepszenie naszych produktów, usług i technologii, a także wyświetlanie treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań i zainteresowań.

Celem jest optymalizacja doświadczeń użytkownika i funkcji Banknorden.com, a także prowadzenie ukierunkowanego marketingu, w tym ponowne kierowanie za pośrednictwem np. Facebooka i Google. Przetwarzanie informacji jest konieczne, abyśmy mogli dbać o nasze interesy w ulepszaniu Banknorden.com, a także o pokazywaniu odpowiednich ofert. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie danych osobowych UE. 1, punkt f.

Celem jest zaoferowanie odpowiednich ofert kredytowych w ramach określonych przez Państwa kryteriów, w tym skontaktowanie się z Państwem w celu uzyskania istotnych informacji na temat pożyczki, którą Państwo przedstawili w zamian.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie danych osobowych UE. 1, b, c i f.
Po zapisaniu się do naszego newslettera zbieramy informacje o Twoim nazwisku, adresie e-mail i ewentualnie numerze telefonu komórkowego. Celem jest dbanie o dostarczanie newsletterów.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie danych osobowych UE. 1, punkt f.

UE opublikowała szczegółowe informacje na temat polityki i informacji znanych jako PKBR na temat zasad korzystania z danych, ich przechowywania i ochrony, zgodnie z postulatem Komisji Europejskiej.

3. REKLAMA

Witryna korzysta z następujących sieci reklamowych:

Sieć reklamowa Google
Facebook

4. COOKIES

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze podczas przeglądania. Są one przeznaczone do zapamiętania istotnych informacji, na przykład elementów, które masz na swoim koszyku, gdy kupujesz coś online. Ułatwia to użytkownikom takim, jak Ty zapamiętanie informacji i działań, które wykonałeś na naszej stronie internetowej. W naszych ciasteczkach nie ma danych osobowych oraz nie mogą one zawierać wirusów.

Aby usunąć lub zablokować pliki cookie http://minecookies.org/cookiehandtering

Celem plików cookie na naszej stronie jest funkcjonalność techniczna, dzięki czemu możemy zapamiętać twoje ustawienia.
Używamy go przede wszystkim do pomiaru ruchu, dzięki czemu wiemy, ile osób odwiedza naszą witrynę i może udokumentować to reklamodawcom. Kierowanie reklam, dzięki czemu możemy wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem są najbardziej odpowiednie oraz jak często będzie wyświetlać się ta sama reklama.

Zobacz, jeśli to możliwe. Automatyczna aktualizacja podsumowania plików cookie.

Strona wykorzystuje pliki cookie z Google Analytics do pomiaru ruchu na stronie.
Możesz zrezygnować z plików cookie Google Analytics tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Informacje mogą zostać pozostawione zewnętrznym partnerom, którzy przetwarzają informacje w naszym imieniu. Używamy zewnętrznych partnerów na przykład do technicznego działania systemów i ulepszeń na stronie Banknorden.com, biuletynów i marketingu ukierunkowanego, w tym re-marketingu, a także do przeglądu naszej firmy i produktów. Te firmy to operatorzy komputerów i zgodnie z naszymi instrukcjami i danymi procesowymi dla których jesteśmy kontrolerami danych. Przetwarzający dane nie mogą wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu niż spełnienie umowy z nami i są poufni w odniesieniu do tych danych. Zawarliśmy pisemne umowy przetwarzania danych z wszystkimi firmami przetwarzającymi dane, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.

Niektórzy z tych dostawców danych, takich jak Google Analytics v / Google LLC. Firma Facebook Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Niezbędne gwarancje dotyczące przekazywania informacji do Stanów Zjednoczonych są zabezpieczone za pomocą certyfikatu podmiotu przetwarzającego dane w ramach UE-USA. Tarcza prywatności, zob. Przepisy UE dotyczące danych osobowych. 45. W stopniu w jakim korzystamy z dostawców danych innych niż podmioty mające siedzibę poza UE, zawsze będą obowiązywać ważne gwarancje transferu.

Kopię certyfikatu Google LLC można znaleźć tutaj; https://policies.google.com/privacy/frameworks

Kopię certyfikatu Facebook Inc. można znaleźć tutaj; https://da-dk.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

6. TWOJE PRAWA

Pełnomocnictwo – Masz prawo w każdej chwili zażądać informacji między innymi o tym, jakie informacje o Tobie zarejestrowaliśmy, jaki był cel rejestracji, w jakich kategoriach danych osobowych i odbiorcach informacji, może być to także informacja od Ciebie, skąd pochodzą informacje.

Jesteś uprawniony do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, wyślij pisemną prośbę na adres [email protected]. Zostaniesz poproszony o udowodnienie, że jesteś tym, za kogo się podajesz.

Prawo do sprostowania – Masz prawo do poprawienia przez nas nieprawidłowych danych osobowych o sobie. Jeśli stwierdzisz, że w informacjach, które zarejestrowaliśmy, są błędy, zachęcamy do skontaktowania się z nami na piśmie, aby informacje mogły zostać poprawione. Zostaniesz poproszony o udowodnienie, że jesteś tym, za kogo się podajesz.

Prawo do usunięcia – w niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, na przykład w przypadku cofnięcia zgody i nie mamy innej podstawy prawnej, aby kontynuować przetwarzanie tych informacji. W zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie Twoich informacji jest konieczne, na przykład w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub ustanowienia, wykonania lub obrony wymogów prawnych, nie jesteśmy zobowiązani do usuwania Twoich danych osobowych. Zostaniesz poproszony o udowodnienie, że jesteś tym, za kogo się podajesz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania w celu przechowywania – Użytkownik może w niektórych przypadkach mieć ograniczony dostęp do swoich danych osobowych tylko w celu przechowywania, na przykład jeśli uważasz, że informacje, które posiadamy o Tobie są nieprawidłowe.

Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może w niektórych przypadkach mieć prawo do uzyskania danych osobowych przekazanych przez użytkownika w postaci uporządkowanego, powszechnie używanego i możliwego do odczytu komputerowego i ma prawo do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych.

Prawo sprzeciwu – W każdej chwili jesteś uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania skierowanego na nasz marketing bezpośredni, ponieważ takie traktowanie jest dokonywane w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystali Twoje dane osobowe do marketingu bezpośredniego i profilowania, usuń pliki cookie, jak wspomniano w punkcie 5.

Prawo do odwołania zgody – W każdej chwili masz prawo odwołać zgodę, którą nam przekazałeś na przetwarzanie danych osobowych, w tym wysyłanie biuletynów.

7. USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje zebrane na temat korzystania z Banknorden.com zgodnie z sekcją 2 są usuwane zgodnie z zasadami Polityki Cookie Banknorden.com. Pliki cookie oferowane przez Banknorden.com zostaną usunięte w ciągu jednego roku od ostatniej wizyty na stronie, podczas gdy pliki cookie stron trzecich mają różne daty wygaśnięcia. Indywidualne daty wygaśnięcia są wymienione w Polityce Cookie Banknorden.com, gdzie można również przeczytać więcej o tym, jak usuwać pliki cookie, kiedy tylko chcesz.

Informacje zebrane w związku z rejestracją w naszym biuletynie zostaną usunięte, gdy Twoja zgoda na biuletyn zostanie wycofana, o ile nie mamy innej podstawy do przetwarzania tych informacji.

8. BEZPIECZEŃSTWO

Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przed osobistym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą lub pogorszeniem danych osobowych oraz przed niewłaściwym wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem takich informacji. Tylko pracownicy, którzy mają rzeczywistą potrzebę uzyskania dostępu do twoich danych osobowych w celu wykonywania swojej pracy, mają do nich dostęp.

9. SZCZEGÓŁY KONTAKTOWE

MediaMejor SL, CIF B-93588986 to kontroler danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Banknorden.com.

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z jednego lub więcej swoich praw, skontaktuj się z:

MediaMejor SL
Banknorden.com
Avda. Ramón y Cajal 5
Edificio Beroe 1 Oficina 6
29640 Fuengirola Malaga
Spain

E-mail: [email protected]

10. ZMIANY W POLITYCE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli wprowadzimy zmiany w polityce dotyczącej danych osobowych, zostaniesz o tym poinformowany podczas kolejnej wizyty na stronie Banknorden.com.

11. WERSJA

To jest wersja Polityki danych osobowych Banknorden.com z 21 maja 2018 roku.